Històries de Superacció 2: L’Andy* NO i el mar

Home·Entradas·Historias de Superacció, Inserción, Sin categorizar·Històries de Superacció 2: L’Andy* NO i el mar

Alex NO i el marVersió CAT (más abajo en castellano):

L’Andy va venir des de Ghana fa uns anys en una llarga i dura travessa. El primer dia de Superacció ens va dir que no sabia nedar. Al cap d’una estona a la piscina vam descobrir que no només no sabia nedar, sinó que l’aigua li feia una por descomunal. Ell no ens ho explicava, ens ho explicava la tremolor incontrolable del seu cos. Curiosament, l’Andy no perdia mai el seu magnífic somriure. Poc a poc va anar aprenent a avançar dins la piscina.

A l’estiu vam canviar la piscina pel mar. El cos de l’Andy era absolutament capaç, però el seu cap no ho veia tan clar: “La boia no, molt lluny! No puc!”. La distància des de la vora del mar fins la boia la podia fer perfectament paral·lelament a la platja, just en aquell punt a on podia tocar a terra si ho necessitava. Però anar cap a la profunditat del mar era molt més complicat…”No puc!”. Des de llavors, la Clara, una de les monitores, va començar a anomenar-lo “Andy NO”. Li va prometre que seria “Andy SÍ” quan decidís enfrontar-se a la seva por.

A la foto podem veure l’Andy ple d’emoció el primer dia que l’Andy NO va deixar d’escoltar la veueta del seu cap i va arribar a la boia convertint-se en Andy SÍ.
Ara, segons el dia, cada cop ve menys l’Andy NO i cada vegada més l’Andy SÍ.

No només s’està allunyant de les seves pors sinó que a més, podrà entendre aquest escrit, que és una petita part de la seva història; perquè setmana a setmana, ell i la Clara fan un intercanvi: la Clara s’ofereix voluntàriament a fer-li classes de català a canvi que ell segueixi nedant.
A més, la Clara, a qui ell anomena la seva mare adoptiva catalana, va aconseguir que l’Andy, que aquest curs va començar a estudiar un PQPI de mecànica de bicicletes, fes pràctiques al taller Pinyi Bicis a Sants.
Caram! Un intercanvi amb el qual, l’Andy SÍ guanya de totes-totes!

Tot un exemple de SUPERACCIÓ. 

 *noms inventats per protegir la identitat dels nois i noies de Superacció.

Alex y Clara

Versión ES (más arriba en catalán):

Andy vino desde Ghana hace unos años en una larga y dura travesía. El primer día de Superacció nos dijo que no sabía nadar. Al cabo de un rato en la piscina descubrimos que no sólo no sabía nadar, sino que el agua le daba un miedo tremendo. Él no nos lo explicaba, nos lo explicaba el temblor incontrolable de su cuerpo. Curiosamente, Andyno perdía nunca su magnífica sonrisa. Poco a poco fue aprendiendo a avanzar dentro de la piscina.

En verano cambiamos la piscina por el mar. El cuerpo de Andy era absolutamente capaz, pero su cabeza no lo veía tan claro: “¡La boya no, muy lejos! ¡No puedo!”. La distancia desde el borde del mar hasta la boya la podía hacer perfectamente paralelamente a la playa, justo en aquel punto donde podía tocar tierra si lo necesitaba. Pero ir hacia la profundidad del mar era mucho más complicado… ”¡No puedo!”. Desde entonces, Clara, una de las monitoras, empezó a llamarle “Andy NO”. Le prometió que sería “Andy SÍ” cuando decidiera enfrentarse a su miedo.

En la foto podemos ver a Andy lleno de emoción el primer día que Andy NO dejó de escuchar la vocecilla de su cabeza y llegó a la boya convirtiéndose en Andy SÍ.
Ahora, según el día, cada vez viene menos Andy NO y cada vez más Andy SÍ.

No sólo se está alejando de sus miedos sino que además, podrá entender este escrito (originalmente en catalán), que es una pequeña parte de su historia; porque semana tras semana, él y Clara hacen un intercambio: Clara se ofrece voluntariamente a darle clases de catalán a cambio que él siga nadando. Además Clara, a quién él llama su madre adoptiva catalana, consiguió que Andy, que este curso empezó a estudiar un PQPI de mecánica de bicicletas, haga prácticas en el taller Pinyi Bicis en Sants.
¡Caramba! Un intercambio con el que Andy SÍ gana de todas todas!

Todo un ejemplo de SUPERACCIÓ. 

*nombres inventados para proteger la identidad de los chicos y chicas de Superacció.