Contingut i dates dels Tallers

Inici. Element Terra

Luís Carbajal

Aquesta primera trobada pretén donar les bases gestàltiques de qualsevol treball en grup (valoració del present, de l’experiència i la responsabilitat) a través del treball corporal. També entrarem a treballar el que és expressiu ficant-nos a fons en el treball com a element Terra, que té a veure amb l’esquelet (treball amb l’estructura) i amb la necessitat. Com a tècniques treballarem amb el moviment harmònic, la bioenergètica i el mètode grinberg.

Gestalt bàsic

Joan Carles Burriel

Aproximació als principis bàsics de la Gestalt per tenir eines d’elaboració dels aspectes personals que sorgeixin durant el procés personal de tot el postgrau. S’alteraran qüestions teòriques de la Gestalt i treballs pràctics enfocats principalment des del cos.

Contacte i massatge

Josep Devesa

Aproximació al cos des del massatge facilitant una millora del nivell de consciència, tenint en compte el moviment emocional i corporal que genera el contacte manual, al mateix temps que s’ensenya una tècnica bàsica per facilitat una sessió de massatge.

Veu i Cos

Anna Subirana

Consisteix a connectar la ment i la veu amb el cos. Escoltar i reconèixer els mecanismes de la veu amb comprensió. Trobar els espais interiors, les obertures, la vibració interna i les ressonàncies. Representant, improvisant o cantant experimentarem diversos moments sonors expressats d’una manera creativa.

Aportacions de les arts marcials

Pere Juan

Introducció a alguns principis de les arts marcials de l’estil intern (Tai-txi-txuan, Ki Aikido…) com és el cas de la relaxació activa i la integració de la percepció. Explorarem la dimensió expressiva, agafant com a base els cinc elements (Terra, Metall, Aigua, Fusta i Foc) i la identificació amb el moviment i l’estratègia animal, per connectar millor amb el nostre interior i el nostre entorn.

Shiatsu

Victoria Luque

L’objectiu és que, a través del Shiatsu, puguem ser conscients i sentir com flueix l’energia per integrar el cos físic, emocional i mental amb el cos energètic, utilitzant la nostra resposta innata al tacte, la nostra intenció i intuïció.

Bioenergètica

Luís Carbajal

Aproximació al món de la bioenergètica com a eina terapèutica psico-corporal. S’explorarà a fons l’impuls agressiu i el tendre, en la línia del treball bioenergètic de Juanjo Albert.

Nens, nenes i adolescents 

Equip Tariqa

Es partirà de l’experiència pràctica i vivencial per entendre i aprendre els elements bàsics a tenir en compte quan es treballa amb aquests col·lectius concrets.

El camí del Clown

Alain Vigneau

El camí del Clown consisteix a mostrar-se com és cadascun, donant el permís i la llibertat, sota la protecció del petit nas vermell i comunicar amb els altres allò que passa en aquest moment. La seva actuació ens connecta amb facetes de la nostra personalitat que normalment espanten. El Clown ens dóna la possibilitat de mirar a la cara i treure profit en lloc d’evitar les situacions

Plàstica i cos

Artur Acevedo

Vivència directa de la plàstica a través del cos per implicar-nos en la nostra totalitat física i sensorial. L’espontaneïtat i l’autenticitat en l’expressió plàstica brinda l’oportunitat d’identificar-nos amb la nostra creació, entendre les nostres simbologies i reconèixer espais interiors, on guardem sentiments, pensaments i interessos.

Elements Foc i Aigua

Luís Carbajal

Aquest punt de trobada pretén seguir amb la formació expressiva iniciada a l’octubre, seguint amb l’exploració de l’element Foc (sistema muscular i acció) i element Aigua (sistema digestiu i les emocions).

Discapacitats i ancians

Maribel Barnola i Mercé Mateu

Aquest mòdul està dedicat al treball amb discapacitats a càrrec de Maribel Barnola i al treball amb ancians a càrrec de Mercè Mateu. Es partirà també de l’experiència pràctica i vivencial per entendre i aprendre els elements bàsics a tenir en compte quan es treballa amb aquests col·lectius concrets.

Entrenament rítmic emocional

Rubén Ségal

El ritme és una clau per produir tota mena d’intercanvis entre persones i grups de treball, inclús de diferents cultures. L’objectiu és que els integrants contactin amb el teatre i la llei del ritme amb tota la seva potencialitat, de forma individual i en grup, i que això permeti expandir tot el seu cabal emocional, imaginatiu i expressiu.

Antigimnàstica

Ana Prats

Diverses vivències han canviat molt lentament la forma del nostre cos, creant limitacions en el moviment, inclús algunes molèsties físiques. Tenir consciència d’aquestes dificultats és la proposta de l’A. G. Aquest taller pretén ser una aproximació al coneixement a través del cos i amb suaus moviments, ajudar-nos a recuperar l’agilitat i flexibilitat que ens aproximen a l’harmonia.

Emocions i Cos

Marcelo Antoni

Treball psicoterapèutic orientat a explorar a fons les quatre emocions bàsiques a través del cos.

Movimient Autèntic

Gema Díaz

La pràctica del Moviment Autèntic consisteix a ensenyar a la persona a què sàpiga esperar… Perquè el moviment sorgeixi i evolucioni a mesura que un s’entrega a si mateix dins un ambient d’atenció tranquil·la.

Tancament. Element Aire

Luís Carbajal

Finalment, en aquest últim cap de setmana, a part de fer el tancament corresponent a la formació, ens centrarem en els aspectes expressius de l’element Aire (sistema nerviós). Per això, utilitzarem la creativitat com a fil conductor d’aquesta trobada.