.

Objectiu

Aquest grup va començar al mes de maig de 2017 al Mòdul DAE del Centre Penitenciari Quatre Camins. Es realitzen tres activitats setmanalment (cada dilluns de 9.00 a 14.00 h.). La primera és un taller d’estimulació psicomotriu i cultural entre els interns del DAE de Quatre Camins, alumnat de la Universitat de Barcelona i voluntariat. La segona, un total de 35 conferències amb especialistes, té una doble intencionalitat. D’una banda, ofereix continguts d’interès per als interns i, d’altra, genera vincles amb l’exterior a fi de crear espais de diàleg i relació que serveixin per generar una socialització constructiva. Dins aquestes conferències també participen estudiants de la Universitat de Barcelona i voluntaris. Finalment, la tercera promou la realització de gestions i formacions perquè el voluntariat adquireixi les eines adequades per oferir suport als interns amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament.