Un nou projecte ja és realitat gràcies a la col·laboració entre la Fundació de la Santa Creu i Superacció, dues organitzacions amb una llarga trajectòria i experiència.

El Projecte Llar d’Oportunitats ha obert les portes a Barcelona oferint un equipament d’alta intensitat socioeducativa per a joves en situació de sensellarisme.

Ubicat a la zona d’Horta-Guinardó, el centre té una capacitat per atendre a 40 joves d’entre 18 i 23 anys, i funcionarà 24 hores 365 dies a l’any. L’objectiu principal d’aquest projecte educatiu és la recuperació i promoció social de persones que pateixen un grau alt de vulnerabilitat socioeconòmica, que no tenen referents adults i en situació d’infrahabitatge. És a dir, no només oferir una llar sinó també futures oportunitats.

El finançament del projecte és compartit entre l’Ajuntament de Barcelona i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, integrant-se a la xarxa de serveis de Projecte «Sostre 360».

El paper de Superacció és gestionar el dia a dia de l’equipament i donar suport amb l’experiència prèvia que ja té, per tal que joves sense recursos econòmics i amb perill d’exclusió social puguin tenir una llar on poder desenvolupar-se com a ciutadans de ple dret i generar un sentiment de pertinença i arrelament al territori.

Aquest projecte es va iniciar a la població de Montgat el passat mes d’abril del 2020, a causa de la Covid-19. Inicialment havia de ser temporal per fer front a la pandèmia, avui es trasllada a la població de Barcelona reafirmant-se com a un projecte ferm i amb continuïtat i sota el nom de Projecte Llar d’oportunitats.

Links