Avui celebrem la renovació del nou Reglament d’Estrangeria, aprovat pel Consell de Ministres el passat dimarts 19 d’octubre.

El Govern ha assegurat que agilitzarà el procés de concessió de permisos d’habitatge i treball per a menors estrangers i immigrants extutelats quan tinguin 18 anys. A més, també s’agilitzaran les exigències econòmiques en els tràmits de renovació.

Aquesta reforma pretén simplificar de forma considerable el procés de sol·licitud de documentació que els menors han d’aportar per evitar que arribin a la majoria d’edat indocumentats.

El Govern planteja aquest canvi amb l’objectiu d’evitar que caiguin en la il·legalitat i delinqüència i amb la intenció que agilitzi la seva integració. Es calcula que un total de 15.000 joves es beneficiaran d’aquesta reforma.

En resum, les principals reformes aprovades són les següents:

  • Es redueix el termini per acreditar la impossibilitat de retorn a 3 mesos. Passat el temps concedit, tots ells seran documentats.
  • Si es procedeix a la seva repatriació, s’extingirà l’autorització concedida.
  • Incrementa la durada dels permisos.
  • Les autoritats de residència permetran als joves de més de 16 anys poder treballar
  • Els joves de 18 a 23 anys indocumentats, podran accedir a autoritzacions si han arribat sense documentació a la majoria d’edat.

Confiem que aquestes propostes del Govern ajudin els menors immigrants no tutelats a reivindicar els seus drets per accedir a una vida digna.

Link a la noticia

Nou Reglament d'Estrangeria per a menors no tutelats