PROJECTE GUALBA SUPERACCIÓ és un servei residencial 24h, 365 dies. En aquest centre s’acullen a joves d’entre 16 i 21 anys que estan dins del sistema de protecció de Catalunya i vénen derivats de DGAIA (Direcció General de la Infància i l’Adolescència).

Són joves migrants en situació de vulnerabilitat i sense referents familiars en el territori, que provenen de centres d’acolliment.

En PROJECTE GUALBA SUPERACCIÓ es treballa la inserció sociolaboral i l’autonomia d’aquests joves, per a fer el salt final a la inserció social. Estan en estat de prèvia emancipació i es treballa més la seva independència.

Han passat prèviament per la metodologia de Superacció i en aquest espai adquireixen habilitats, conductes, rutines…i sobretot autonomia.