EL PROJECTE LLAR D’OPORTUNITATS a Barcelona és un centre residencial per a joves en acollida 24 h, 365 dies. Es va obrir l’any 2020, amb la finalitat d’acollir, protegir i acompanyar a joves en situació de sensellarisme a causa de l’estat d’alerta sanitària per Covid-19.

És un recurs residencial encarregat per l’Ajuntament de Barcelona i gestionat amb un servei integral des de Superacció. Es va iniciar a la població de Montgat com un servei temporal i avui amb el seu trasllat al barri de Guinardó s’ha apostat i es dóna continuïtat al projecte gràcies a les institucions i als gents col·laboradors que han confiat amb el servei.

El joves atesos tenen un perfil de majors d’edat,en una situació de desemparament, ja sigui per falta d’habitatge, per la manca de recursos destinats a pisos a Catalunya, o per falta de referents al territori, concretament de Barcelona.

Des de Superacció es gestiona aquesta casa d’acollida amb l’objectiu de donar suport a aquest col·lectiu i a la nostra comunitat a través de diferents eines esportives, físiques i expressives pròpies de la metodologia i model de treball de Superacció. Superant l’atenció bàsica i assistencial i promovent una tasca que engloba les àrees de desenvolupament personal educatiu, sanitari, formatiu, judicial, administratiu, comunitària i social.