La nostra estreta col·laboració amb la Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona ens ha dut a Lesbos i a Tunísia a fer activitats i formacions per transferir la nostra metodologia a professorat i alumnat universitari i també a personal d’entitats socials. Aquesta formació és majoritàriament vivencial i s’implementa a través de les Trobades Socioesportives.

Les trobades lúdiques i motrius que impartim utilitzen el joc cooperatiu com a eina pedagògica i al mateix temps apropen la universitat al jovent més vulnerable. Aquest tipus de joc facilita la interacció d’igual a igual entre estudiants universitaris/es i joves en risc d’exclusió social i millora les habilitats comunicatives i expressives.

La metodologia de Superacció està basada en tres eixos: intel·lectual, afectiu i motriu, i és aquest últim el que utilitzem per treballar els dos anteriors. La societat actual, sovint, deixa de banda l’esfera afectiva i corporal prioritzant objectius i continguts conductuals i cognitius. En el nostre cas, per tal que els i les joves aprenguin a ser protagonistes del seu aprenentatge treballem la construcció de la personalitat de manera afectiva, motriu i també intel·lectual. Superacció vol situar, a través de les activitats, les persones davant d’un procés de moviment, de canvi i de transformació.

Lesbos, Grècia 

Lesbos és conegut per Moria, un dels camps de refugiats amb més sobreocupació i en el que se superposen múltiples situacions de vulneració de drets humans i insalubritat. Superacció es va desplaçar a l’illa per donar suport amb allò que sabem fer: treballar les emocions amb els i les joves a través del moviment. Les activitats realitzades han permès a menors no acompanyats gaudir d’estones lúdiques i d’aprenentatge, a l’hora que han pogut compartir i explicar històries de vida.

Les Trobades Socioesportives s’han dut a terme gràcies a la Fundació Solidaritat UB, a la Universitat de l’Egeu i a l’associació Iliaktida que treballa per combatre l’exclusió social de persones amb discapacitat i grups de població vulnerable, majoritàriament persones refugiades i sol·licitants d’asil.

Cartago, Tunísia 

L’acció s’emmarca en el projecte Wahda que busca enfortir la societat civil tunisiana per a la defensa dels drets civils i polítics, la cohesió social i la resiliència comunitària. En aquest

projecte impulsat per NOVACT, gràcies a l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, també hi participen la Fundació Solidaritat de la UB, la Universitat de Cartago -l’Institut des Hautes Etudes Touristiques de Sidi Dhrif i l’Institut Supérieur des Cadres de l’Enfance-, ADO+.

Les Jornades Socioesportives que es plantegen faciliten la interacció entre joves i estudiants universitaris/es gràcies al joc cooperatiu que permet treballar els diferents objectius establerts amb cada un dels i les protagonistes. Al mateix temps, el programa d’activitats forma part d’una investigació en Acció Participativa realitzada conjuntament entre ambdues universitats.

Mès Info