Propietarios de Sueños

L’Associació Superacció ofereix els seus programes de Formació Expressiva per al Desenvolupament Personal.

Aquest espai és una iniciativa de Luis Carbajal, després d’anys d’investigació i creació conjuntament amb molts professionals de l’àmbit del treball terapèutic i creatiu i, sobretot, vinculats al cos com a punt de partida.

Vol ser un lloc on es pugui experimentar el cos com a vehicle d’aprenentatge i motor de la presa de consciència. Partint de la seva línia de treball integratiu expressiu, en aquest espai es potenciaran trobades i propostes tant de forma puntual com continuada per aprofundir en les diferents formes d’abordar el cos.

Esteu tots convidats a participar en aquest projecte que neix amb moltes ganes de créixer en companyia de tots vosaltres!
Fins ara, disposa de la formació Treball Corporal Integratiu (creat l’any 1999), com a eix vertebrador, i de les classes obertes d’aquest mètode de treball.