El Servei de Primera Acollida i Atenció Integral (SPAAI) de Superacció neix de la necessitat de donar resposta al fenòmen de menors migrats no acompanyats, que es troba a Catalunya. Aquesta xifra ha augmentat de manera notòria en els últims anys.

Segons la DGAIA (2018), SPAAI és un servei que proporciona una primera acollida cobrint necessitats bàsiques com l’habitatge, la informació, l’assistència integral i la manutenció a menors d’edat estrangers nouvinguts sense referents familiars a Catalunya.

Per tant, és un recurs residencial amb un funcionament de 24 hores, els 365 dies de l’any, que consta de 20 places d’allotjament, on es cobreixen els 4 pilars fonamentals de la vida: justícia, comunitat, educació i salut.