En el marc de les limitacions de drets civils i polítics justificades per la crisi de la COVID-19 neix el projecte Wahda, amb l’objectiu de millorar la governança democràtica de Tunísia, en referencia a qüestions de gènere i amb una mirada regional.

Com a associació que impulsa la superació entre els joves en risc d’exclusió social a través de l’activitat física i l’esport, Superacció s’ha adherit al projecte Wahda, tal i com ho ha fet la Fundació Solidaritat UB. De totes les accions de Wahda, liderarem una activitat relacionada amb el reforç de la cohesió social i la resiliència comunitària dels joves en risc d’exclusió a Gran Tunis i Bizerte. S’han dissenyat dues accions:

  • Les Jornades Socioesportives: es basa en activitat física cooperativa per facilitar la interacció, d’igual a igual, entre joves en risc d’exclusió social i estudiants d’universitat. Els objectius són contribuir a empoderar el jovent, combatre estereotips i prejudicis, establir les bases per al reconeixement mutu i promoure la inclusió social.
  • Una Investigació Acció Participativa (IAP): tant de recerca com d’intervenció social per documentar narratives alternatives del jovent participant (estudiants d’universitat i joves en risc d’exclusió social). D’aquesta manera els participants poden identificar elements estructurals i conjunturals que afecten la cohesió social, la igualtat d’oportunitats i la igualtat de gènere, i detectar els espais de participació per a la transformació social.

Per formar les persones que implementaran les Jornades Socioesportives i les que desenvoluparan l’IAP, s’ha dut a terme un seminari pràctic que inclou el desenvolupament i l’execució de quatre Jornades Socioesportives, en què els equips de facilitació de la Universitat de Cartago (UCAR) i d’ADO+, la primera plataforma dedicada a l’adolescència a Tunísia, han pogut viure en primera persona l’aplicació de la metodologia amb estudiants d’universitat i joves en risc d’exclusió social.