TENERIFE

L’espai es projecta com a espai d’acollida, on els i les integrants trobaran un abric físic i emocional, un lloc segur on construir pensament i vincles afectius i generar ponts d’unió, confiança i complicitats.

 

Un lloc on rebre la motivació i el reconeixement necessari per créixer i ser persones. Es planteja com a centre d’educació no formal, amb horari de 9 del matí a 5 de la tarda de dilluns a divendres i amb un itinerari o compromís de dos anys per part de l’alumnat.

TENERIFE

Arribat el tercer any, es realitza una participació a través del seguiment i tutorització socioafectives per acompanyar la persona en el procés de preautonomia. Encara que el jove o la jove estigui en altres programes externs, bé d’inserció laboral o en una formació educativa reglada, assisteix a les sessions de l’Espai.

D’aquesta manera, la persona rep acompanyament socioafectiu i també ho dóna als companys que inicien el procés.

¿A qui va dirigit?

Perfil de joves

El projecte s’adreça a adolescents i joves amb edats compreses entre 16 i 23 anys que, per diferents motius, es troben en situació de risc social. Tot i això, també es tindrà en compte aquelles persones joves majors de 23 anys que vulguin formar part del programa educatiu de Superacció.

Es valorarà cada cas de manera individual i la possible participació en les activitats del programa.

Metodología

Més d’un miler de joves atesos en profunditat per Superacció, ens han demostrat l’èxit de l’esport com a eina d’inserció socioeducativa. Amb el temps i amb Cautoavaluació la metodologia ha anat evolucionant i s’ha generat un treball més integral que té en compte les necessitats dels participants. Vinculem 3 eixos de la personalitat essencials:

Motriu

Presa de contacte dels i les participants on a través de l’esport i les altres activitats se n’analitzen les necessitats.

Afectiu

Tractament d’aspectes psicològics i emocionals a nivell grupal i individual amb la col·laboració de les famílies, en alguns casos.

Intel·lectual

Orientació i dotació als i les participants de les eines i recursos necessaris per a una inserció o reinserció social.

¿Vols conèixer a l'equip TENERIFE?

Professionals sensibles que ens permeten aconseguir els objectius educatius i afectatius amb els joves de l’entitat.