FUNDACIÓ i ASOCIACIÓ

FUNDACIÓ i ASOCIACIÓ

Superacció és una iniciativa sense ànim de lucre que neix a Barcelona a principis del 2012 i està integrada per professionals dins dels seus àmbits d’actuació que, de manera desinteressada, s’impliquen perquè aquest projecte es pugui dur a terme.

Concretament, el treball i l’entrenament del triatló ens serveix com a vehicle per col·laborar amb els joves que, per diferents motius, han estat maltractats pel sistema, o no han tingut oportunitat de conèixer o desenvolupar els utensilis necessaris per poder adaptars’hi.
FUNDACIÓ i ASOCIACIÓ

FUNDACIÓ i ASOCIACIÓ

Per tant, l’actuació comprèn, no només els entrenaments esportius i la participació en competicions, sinó també sessions de suport psicològic. tutorització individual, desenvolupament d’habilitats i altres sessions destinades a la participació d’entitats de la zona.

També es contemplen altres programes, com ara tallers d’activitats intel·lectuals, creatives, fisicoesportives, de lleure i afectives/emocionals.

El rendiment a assolir en la pràctica del triatló depèn de l’interès i les capacitats de cada jove; no necessàriament es promou la participació en competicions, sinó que la fita és que cadascú sigui capaç de gaudir, en la mesura, de la pràctica d’aquest esport.
Memòries Anuals

MEMÒRIES ANUALS

Com a entitat sense ànim de lucre, i en el compliment de llei mostrem els números de l’entitat complint la transparència i els nostres valors.

Descarrega la memòria que et cal veure.

MEMÒRIES ANUALS

Com a entitat sense ànim de lucre, i en el compliment de llei mostrem els números de l’entitat complint la transparència i els nostres valors.

Descarrega la memòria que et cal veure.