FUNDACIÓ I ASOCIACIÓ

FUNDACIÓ I ASOCIACIÓ

Superacció és una iniciativa sense ànim de lucre que neix a Barcelona a principis de 2012 i està integrada per professionals dins dels seus àmbits d’actuació que, de manera desinteressada, s’impliquen perquè aquest projecte pugui dur-se a terme.

Concretament, el treball i l’entrenament del triatló ens serveix com a vehicle per a col·laborar amb els joves que, per diferents motius, han estat maltractats pel “sistema”, o no han tingut oportunitat de conèixer o desenvolupar els utensilis necessaris per a poder adaptar-se.
FUNDACIÓ I ASOCIACIÓ

FUNDACIÓ I ASOCIACIÓ

Per tant, l’actuació comprèn, no sols els entrenaments esportius i la participació en competicions, si no també sessions de suport psicològic, de tutorització individual, de desenvolupament d’habilitats i altres sessions destinades a la participació d’entitats de la zona.

També es contemplen altres programes, com per exemple tallers d’activitats intel·lectuals, creatives, fisicoesportives, de temps lliure i afectives/emocionals.

El rendiment a aconseguir en la pràctica del triatló depèn de l’interès i capacitats de cada jove; no necessàriament es promou la participació en competicions, si no que la fita és que cadascun sigui capaç de gaudir, en la seva mesura, de la pràctica d’aquest esport.
Memòries Anuals

MEMÒRIES ANUALS

Com a entitat sense ànim de lucre, i en compliment de llei vam mostrar els números de l’entitat complint amb la transparència i els nostres valors.

Descarrega la memòria que necessitis veure.

MEMÒRIES ANUALS

Com a entitat sense ànim de lucre, i en compliment de llei vam mostrar els números de l’entitat complint amb la transparència i els nostres valors.

Descarrega la memòria que necessitis veure.