ESPAI SUPERACCIÓ

La culminació del projecte global de Superacció: un espai físic d’atenció permanent dels nostres joves, que tenen com a fil conductor l’activitat física, la motivació, el desenvolupament de les capacitats personals, i, en suma, tots els valors i els objectius que persegueix Superacció. Aquest espai, únic a l’entorn, és l’Espai Superacció.

ESPAI SUPERACCIÓ

Aquí, els joves integrats dins dels nostres programes podran implementar diàriament els diferents continguts dissenyats pels monitors de l’entitat als diferents àmbits. El triatló és el context: reparació i manteniment de bicicletes, xerrades formatives, entrenaments…

Espai Superacció compta amb la implicació de diferents agents públics i privats, a través del lideratge de la Fundació Superacció, en què està implicada la mateixa Superacció, però també tot el grup El Consell.

A qui va dirigit?

Perfil de joves

El projecte s’adreça a adolescents i joves migrats sols amb edats compreses entre 18 i 21 anys, sense referents familiars al territori i que estan en situació de greu risc social i viuen habitualment als carrers i espais públics de la ciutat de Barcelona oa infrahabitatges (solars, assentaments i naus) amb itineraris vitals diversos:

Perfil de joves

El projecte s’adreça a adolescents i joves migrats sols amb edats compreses entre 18 i 21 anys, sense referents familiars al territori i que estan en situació de greu risc social i viuen habitualment als carrers i espais públics de la ciutat de Barcelona oa infrahabitatges (solars, assentaments i naus) amb itineraris vitals diversos:
Metodología
Metodología
Més d’un miler de joves atesos en profunditat per Superacció, ens han demostrat l’èxit de l’esport com a eina d’inserció socioeducativa. Amb el temps i amb l’autoavaluació la metodologia ha anat evolucionant i s’ha generat un treball més integral que té en compte les necessitats dels participants. Vinculem 3 eixos de la personalitat essencials:

Motriu

Presa de contacte dels i les participants on a través de l’esport i les altres activitats se n’analitzen les necessitats.

Afectiu

Tractament d’aspectes psicològics i emocionals a nivell grupal i individual amb la col·laboració de les famílies, en alguns casos.

Intelectual

Orientació i dotació als i les participants de les eines i recursos necessaris per a una inserció o reinserció social.

Motriu

Presa de contacte dels i les participants on a través de l’esport i les altres activitats se n’analitzen les necessitats.

Afectiu

Tractament d’aspectes psicològics i emocionals a nivell grupal i individual amb la col·laboració de les famílies, en alguns casos.

Intel·lectual

Orientació i dotació als i les participants de les eines i recursos necessaris per a una inserció o reinserció social.

Vols coneixer a l'equipo ESPAI?

Professionals sensibles que ens permeten aconseguir els objectius educatius i afectatius amb els joves de l’entitat.