GUALBA

Projecte Gualba és un servei residencial 24h, 365 dies. En aquest centre s’acullen joves d’entre 16 i 21 anys que es troben dins del sistema de protecció de Catalunya i vénen derivats de DGAIA (Direcció General de la Infància i l’Adolescència).

Són joves migrants en situació de vulnerabilitat i sense referents familiars al territori, que procedeixen de centres d’acollida.

GUALBA

A projecte Gualba es treballa la inserció sociolaboral i l’autonomia d’aquests joves, per fer el salt final a la inserció social. Estan en estat de prèvia emancipació i se’n treballa més la independència.

A quí va dirigit?

Perfil de joves

El projecte s’adreça a adolescents i joves migrats sols amb edats compreses entre 18 i 21 anys, sense referents familiars al territori i que estan en situació de greu risc social i viuen habitualment als carrers i espais públics de la ciutat de Barcelona oa infrahabitatges (solars, assentaments i naus) amb itineraris vitals diversos:

Perfil de joves

El projecte s’adreça a adolescents i joves migrats sols amb edats compreses entre 18 i 21 anys, sense referents familiars al territori i que estan en situació de greu risc social i viuen habitualment als carrers i espais públics de la ciutat de Barcelona oa infrahabitatges (solars, assentaments i naus) amb itineraris vitals diversos:
Metodología
Metodología

Més d’un miler de joves atesos en profunditat per Superacció, ens han demostrat l’èxit de l’esport com a eina d’inserció socioeducativa. Amb el temps i amb Cautoavaluació la metodologia ha anat evolucionant i s’ha generat un treball més integral que té en compte les necessitats dels participants. Vinculem 3 eixos de la personalitat essencials:

Motriu

Presa de contacte dels i les participants on a través de l’esport i les altres activitats se n’analitzen les necessitats.

Afectiu

Tractament d’aspectes psicològics i emocionals a nivell grupal i individual amb la col·laboració de les famílies, en alguns casos.

Intel·lectual

Orientació i dotació als i les participants de les eines i recursos necessaris per a una inserció o reinserció social.

Vols coneixer a l'equipo GUALBA?

Professionals sensibles que ens permeten aconseguir els objectius educatius i afectatius amb els joves de l’entitat.