BANYS DEL FORUM

Les activitats que se celebraran estan enfocades a infants, adolescents i joves amb orígens ètnics i culturals diversos com: infants i adolescents d’ètnia gitana, infants i adolescents caucasics, joves d’origen àrab, joves migrats no acompanyats procedents del Nord d’Àfrica i joves migrats.

BANYS DEL FORUM

Se celebraran competicions de forma amistosa entre els diferents col·lectius o grups participants per consolidar lligams de comunitat i captar l’atenció dels més joves. Estan previstes activitats per a gent gran com ara Aiguagym, Cinefòrum o Musicoteràpia, aquestes accions poden dur-les a terme perfectament tenint en compte la seva edat. Aquest tipus d’activitats són beneficioses per a aquest col·lectiu, i la soledat és el principal problema de la gent gran, els permet relacionar-se amb altres persones i mantenir-se en forma tant físicament com mentalment.
Objetivos del Banys del Forum

Objetivo general

El trabajo con colectivos de niños, adolescentes y jóvenes con orígenes étnicos y culturales tan diversos es un reto desde el punto de vista social e intercultural. Al mismo tiempo, también queremos incluir en las actividades a los colectivos de personas mayores y mujeres musulmanas.

Objetivo específico

Objetivo específico
Objetivo específico
Objetivo específico
Objetivo específico
Objetivo específico
Objetivo específico
Objetivo específico
Objetivo específico
Objetivo específico
Objetivo específico
Metodología
Metodología

Més d’un miler de joves atesos en profunditat per Superacció, ens han demostrat l’èxit de l’esport com a eina d’inserció socioeducativa. Amb el temps i amb Cautoavaluació la metodologia ha anat evolucionant i s’ha generat un treball més integral que té en compte les necessitats dels participants. Vinculem 3 eixos de la personalitat essencials:

Motriu

Presa de contacte dels i les participants on a través de l’esport i les altres activitats se n’analitzen les necessitats.

Afectiu

Tractament d’aspectes psicològics i emocionals a nivell grupal i individual amb la col·laboració de les famílies, en alguns casos.

Intel·lectual

Orientació i dotació als i les participants de les eines i recursos necessaris per a una inserció o reinserció social.

Vols coneixer a l'equip BANYS?

Professionals sensibles que ens permeten aconseguir els objectius educatius i afectatius amb els joves de l’entitat.