PLA D'INSERCIÓ LABORAL

Beneficis de la inserció laboral

Obrim la porta del mercat laboral a joves que provenen d’entorns amb dificultats. Per això, impulsem diferents accions de la mà d’empreses col·laboradores adreçades a formar professionals que destaquin per la qualitat en el servei i els acompanyem en tot el procés des que s’inicia la seva formació fins que troben una feina de qualitat.

Creant oportunitats

Fomentem la integració laboral de joves procedents d’entorns desafiadors i generem un enriquiment mutu. Impulsem una varietat d’iniciatives en col·laboració amb empreses aliades, amb l’objectiu de formar professionals que sobresurtin per la seva excel·lència al servei. Acompanyem aquests joves a totes les etapes, des de l’inici de la seva formació fins que troben llocs de treball d’alta qualitat.

Aquesta connexió entre empreses i joves no només obre les portes al mercat laboral, sinó que també enriqueix la diversitat i el talent a les organitzacions, impulsant un creixement sostenible i un futur prometedor per a tots dos.

Comptem amb el suport d'aquestes empreses i institucions