Superacció

Tot va començar al 2012

Superacció és una iniciativa sense ànim de lucre que neix a Barcelona a principis del 2012 i està integrada per professionals dins dels seus àmbits d’actuació que, de manera desinteressada, s’impliquen perquè aquest projecte es pugui dur a terme.

 

Concretament, el treball i l’entrenament del triatló ens serveix com a vehicle per col·laborar amb els joves que, per diferents motius, han estat maltractats pel sistema, o no han tingut oportunitat de conèixer o desenvolupar els utensilis necessaris per poder adaptar-s’hi.

Activitat artística i expressiva

I no només amb l’esport, sinó un ampli i constant programa d’activitats, totes relacionades amb l’activitat física, artística i expressiva, són les vies que, de la mà d’especialistes i professionals a cada sector, ens ajuda a, per un banda, trencar estereotips, i de l’altra participar del creixement i de l’adaptació d’aquests joves de diferents condicions i cultures.
Els nostres valors

Misió

La millora i el desenvolupament personal de la joventut en risc d’exclusió social per a la posterior inserció social i laboral.

Visió

La d’una societat igualitària en què la joventut, especialment els que es troben en situació de pobresa extrema, sense llar i sense referents familiars, tinguin la mateixa igualtat d’oportunitats.

Valors

El nostre compromís amb els i les menors i joves és infrangible i els protegim per sobre de tot fent prevaler el seu interès superior.
Metodología
Metodología
Més d’un miler de joves atesos en profunditat per Superacció, ens han demostrat l’èxit de l’esport com a eina d’inserció socioeducativa. Amb el temps i amb Cautoavaluació la metodologia ha anat evolucionant i s’ha generat un treball més integral que té en compte les necessitats dels participants. Vinculem 3 eixos de la personalitat essencials:

Motriu

Presa de contacte dels i les participants on a través de l’esport i les altres activitats se n’analitzen les necessitats.

Afectiu

Tractament d’aspectes psicològics i emocionals a nivell grupal i individual amb la col·laboració de les famílies, en alguns casos.

Intel·lectual

Orientació i dotació als i les participants de les eines i recursos necessaris per a una inserció o reinserció social.

Vols coneixer al nostre EQUIP?

Professionals sensibles que ens permeten aconseguir els objectius educatius i afectatius amb els joves de l’entitat.

MEMÒRIES ANUALS

Com a entitat sense ànim de lucre, i en el compliment de llei mostrem els números de l’entitat complint la transparència i els nostres valors.

Descarrega la memòria que et cal veure.

MEMORIAS ANUALES

Com a entitat sense ànim de lucre, i en el compliment de llei mostrem els números de l’entitat complint la transparència i els nostres valors.

Descarrega la memòria que et cal veure.