Descobreix el poder de transformar la teva vida i la societat amb la Comunitat Superaccioner. Uneix-te a nosaltres i forma part del canvi.

Beneficis emocionals

Amb la teva donació, a més d’ajudarnos a avançar, t’estás ajudant en molts aspectes de la teva vida. Aquests són només uns cuants

En cas de que vulguis fraccionar el pagament desde 13€ all mes deixans les teves dades

Quin es el percentatge de deducció par les donacions de fins a 250€ a l'any a l'IRPF de persones físiques?
Quina entitat está acollida al régim fiscal especial de la Lle 49/2002 segons el text?
Cuàn s'aplica un percentatge del 45% en les donacions plurianuals de persones físiques a SUPERACCIO?
Quin es el límit de deducció a la base liquidable per a persones físiques que realitzen donatius?
Quin percentatge de deducció s'aplica a les donacions plurianuals de persones jurídiques en el impost de societats?
Quin es el límit de deducció a la base imposable per persones jurídiques que colaboren amb SUPERACCIO?
Com es calcula la deducció per persones físiques que superen els 250€ en donatius i han col·laborat per al menys 3 anys?
Quin es el percentatge de deducció per donacions en general de persones jurídiques a l'impost de societats?
Quin benefici fiscal tenen les persones no residents en España que realizen donatius i obtenir rentes al país?
Que s'ha de proporcionar a SUPERACCIO per que puguin informar a l'Agéncia Tributaria sobre l'import de les quotes i donatius?

El poder de la comunitat

Superaccionar eres tú. Algú que no tem a desafiar els seus límits, que es compromet amb la salut i el benestar, i que creu fermament a fer una diferéncia en la societat a través de l’esport. No sols milloraràs la teva salut i faràs nous amics, sinó que viuràs transformant positivament la teva vida i la dels altres.